:no translation

 

LUBELSZCZYZNA

Lubelszczyzna, Ziemia Świętokrzyska i Sandomierska

Kazimierz Dolny • Lublin • Zamość • Sandomierz • Góry Świętokrzyskie • Ujazd  Chęciny • Jaskinia Raj • Oblęgorek • Zagnańsk

Lubelszczyzna, Ziemia Świętokrzyska i Sandomierska

PROGRAM:
Dzień 1: Zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu jazdy. Bezpośredni przejazd do Kazimierza Dolnego - urokliwego miasteczka nad Wisłą. Zwiedzanie rynku z zabytkowymi kamieniczkami, renesansowego kościoła oraz ruin zamku z XV w. z basztą. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.


Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do Lublina. Spacer po pełnym zabytków Starym Mieście, gdzie zwiedzimy m.in.: Brama Krakowska, Zamek Lubelski, Gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kamienica Poetów, Archikatedra Lubelska, budynek Trybunału Koronnego. Czas wolny. Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie, m.in.: Rynku Zamojskiego z kamieniczkami, Ratusza, Katedry, dawnego pałacu Zamojskich, dawną synagogę, fortyfikacje: Bramę Lwowską i Lubelską. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Sandomierza - jednego z najstarszych polskich miast. Zwiedzanie trasy podziemnej, Bramy Opatowskiej, Ratusza, Katedry, Pałacu Biskupiego z XVII w., dzwonnicy, Domu Długosza, Collegium Gostomianum - najstarszej szkoły średniej w Polsce, a także ruin zamku Krzysztopór - pozostałość po monumentalnej budowli z lat 1631 -1644, która miała 365 okien, 52 komnaty, 12 sal i 4 wieże (dni, tygodnie, miesiące i kwartały w roku). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Dzień 4: Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem średniowiecznej osady świętokrzyskiej - wieś, gdzie spotykamy się z prawdziwą czarownicą, Św, Krzyża - Zespół Klasztorny i kościół św. Trójcy, Kaplicy Oleśnickich, w której znajdują się relikwie Krzyża Świętego oraz krypty ze spoczywającym w nich Jeremim Wiśniowieckim. Następnie Droga Królewska, Nowa Słupia (posąg Emeryka, kamiennego pielgrzyma), rzut oka na Łysicę - najwyższy szczyt gór Świętokrzyskich, a także Św. Katarzyna (kościół i klasztor bernardynek, kapliczka Żeromskiego, źródełko św. Franciszka). Powrót do hotelu i nocleg.


Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do miejscowości Chęciny i zwiedzanie ruin zamku królewskiego, a następnie do Oblęgorka, gdzie odwiedzimy Muzeum Sienkiewicza. Wizyta w wiosce Zagnańsk, gdzie znajduje się Dąb Bartek. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną i zakończenie wycieczki.

 

ŚWIADCZENIA  W CENIE:
- transport: autokar lub minibus z barkiem, video, klimatyzacja, uchylne siedzenia;
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach, kat. ** i *** pokoje 1-, 2-osobowe z węzłem sanitarnym, (1 Puławy, 1 Zamość, 2 okolice Kielc);
- wyżywienie: 4 śniadania;
- opieka pilota;
- ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung (NNW - 10.000 PLN);

UWAGI:
- Uczestnicy miejsca w autokarze zajmują według kolejności zgłoszeń.
- Na bilety wstępu i przewodników miejscowych należy zabezpieczyć ok. 170 zł.
- Kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może ulec zmianie.
- Dopłata do pokoju 1-osobowego 140 zł.
- Dopłata do 4 obiadokolacji 140 zł.

 

TERMINY I CENY:
- 30.05-03.06.2018 - 896 zł
- 11.08-15.08.2018 - 896 zł

ROZKŁAD JAZDY:
Kalisz* - DW PKP - godz. 09.00
Konin - DW PKP Terminal Orbis - godz. 08.00
Koszalin* - DW PKP - godz. 01.30
Leszno* - parking przy Stadionie Smoczyka - godz. 04.00
Piła - Pl. Zwycięstwa - godz. 04.00
Poznań - DW PKS, ul. Matyi 2 - godz. 06.00
Stargard Szcz.*  - parking DW PKS - godz. 01.45
Szczecin* - DW PKP - godz. 01.00
Szczecinek* - DW PKP - godz. 02.30
Gorzów Wielkopolski* - DW PKP - godz. 03.30

* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach za dopłatą 130 zł

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.